Články

Můj příběh

V České republice se stává trendem, že děti už nechtějí studovat přírodní a technické vědy. Příčinu vidím v neatraktivní výuce, bez spojitostí s běžným životem, bez objasnění vysvětlovaného jevu na tom, co děti znají za svého okolí, života. Experimenty úplně vymizely ze škol, učitelé se vymlouvají na absenci vhodných pomůcek, na strach z provádění pokusů, na legislativní překážky. A tak jsou pokusy ve většině případů nahrazeny jejich audiovisuální interpretací. Chemické, fyzikální a biologické vědy jsou vysvětlovány bez spojitostí na dětem známé jevy, bez objasnění přínosů pro jejich běžný život. Dětem pak chybí motivace jít studovat přírodní a technické obory. Z toho důvodu je pak nedostatek odborníků v průmyslových firmách a ty upadají. Bez těchto lidí, bez nových nápadů to budou v době stěhování výroby směrem na východ české firmy velmi složité. Východiskem je začít motivovat děti již v MŠ  a v prvních ročnících školy základní k zájmu a pozdějšímu studiu přírodních a technických věd prostřednictvím jednoduchých experimentů, kdy děti při poznávání zapojí všechny své smysly včetně prožitku z pozorovaného jevu. Vystudoval jsem učitelství matematiky a chemie pro střední školy, ale z finančních důvodů jsem učit nikdy nezačal. Pracoval jsem pro několik nadnárodních společností v oblastech výroby, vývoje a kontroly kvality, kdy mě práce bavila, ale nenaplňovala, neuspokojovala. Pak jsem se seznámil s Prof. RNDr. Pavlem Benešem, CSc. a PhDr. Václavem Pumprem, CSc., s didaktiky z PF UK a začal s nimi přemýšlet o tom, jak zvýšit zájem našich dětí a vnoučat o přírodní vědy. K tomu jsem si stanovil tři základní cíle:

  1. Vrátit dětem zájem o okolní svět a o to, co se v něm děje (chemie, fyzika, biologie, ekologie), motivovat je k bádání, prožívání reality při zapojení více smyslů.
  2. Pomoct učitelům udělat předměty a výuku zajímavější, efektivnější, pomoc jim s pomůckovo-materiálním zabezpečením výuky.
  3. Dát náplň volnočasovým aktivitám dětí během roku a během prázdnin a společně prožitému času rodičů a dětí.
 

Přihlášení

Nemůžete vyplnit toto pole